Epäilevä Tuomas

Kaikki blogit puheenaiheesta Tulonsiirrot

Veteen piirretty viiva

Minun yhteiskunnallisen herännäisyyteni aikana etenkin viime vuodet ovat olleet merkittäviä- merkittäviä huolestuttavalla tavalla. Hyvinvointiyhteiskunta on alkanut kääntyä itseään vastaan. Vuosi vuodelta erilaiset tulonsiirrot jatkavat kasvamistaan. Merkittävimpinä tulonsiirtoina voisin mainita vaikkapa alati kasvavat toimeentulo- ja asumistukien määrät. Esimerkiksi asumistuen saajien määrä on ollut viime vuoden lopussa suurempi kuin koskaan aiemmin - ja joka neljännellä asumistuensaajalla on ollut palkkatuloja!

Unionin tie ei saa olla jatkuva tulonsiirtojen lisääntyminen

Ennen EU:n valtionpäämiesten kokousta Bratislavassa komission puheenjohtaja Junker piti ns. state of the union-puheen. Näitä puheita on tavattu pitää ”yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista”-kategoriaan kuuluvina, joissa luetellaan kaikki mahdolliset politiikkalohkojen tavoitteet suurella pensselillä. Tunnin kokous sisälsi nytkin samoja elementtejä, mutta erityistä kiinnostusta lisäsi Brexitin jälkeinen linjaus eli kokokoko EU-27 tulevat näkymät.

Tarvitsevatko Wahlroos ja Herlin oikeasti sosiaalitukia??

Totta! Totta kai!

On jotenkin vaikea tuota Sipilän ihme "loikkaa" ymmärtää, ihan päätöntä sirkushupia koko touhu. 

En nyt sano pelleilyä... Tai sanon kuitenkin.
Järki koko touhusta puuttuu ainakin. 

3,7 prossan kyykkyhyppelyllä ei paljon juhlita, joka sekin sulaa jo pelkästään kotimaan ostovoiman menetyksiin...

Köyhät ja vähätuloiset kuluttavat 100% kaikesta hyppysiinsä saavasta, kun taas yritykset ja varakkaat varastoivat rahan pois talouden kierrosta...

Tarpeettomat tulonsiirrot on lopetettava

Suomessa ollaan ajauduttu tilanteeseen, jossa monet ryhmät ovat saaneet neuvoteltua itselleen rahahanat auki kuntien tai valtion budjetista. Turhien tulonsiirtojen ongelma on se, että ne ovat epäoikeudenmukaista eturyhmäpolitiikkaa ja vaativat korkeaa verotuksen tasoa. Verotus taas aiheuttaa hyvinvointitappiota.

Kuka on köyhä Suomessa?

Maamme elää vuosisatojen vaurainta aikaa. On hyvä puhua ennemminkin arjessa selviytymisestä kuin köyhyydestä. 

Selviytyminen onkin mielenkiintoinen asetelma. Miten selviydyn itse, miten autan läheisiäni selviytymään.

Olisin miljonääri, jos pystyisin tuohon vastaamaan. Silti, ajattelin tuoda tässä esiin joitakin pohdintojani, jotka mielestäni vaikuttavat köyhyyskokemiseen.

Poliittisten kolonnien lyömäaseena eriarvoistamisen estäminen

Mm. vasemmistoliitto hokee tällä hetkellä eriarvoistumisen vaarantavan maamme kehityksen. Huoli on suuri eriarvoistuvista palveluista ja tuotantomalleista. Tämä on lähtökohtaisesti utopistinen maailmankuva. Eriarvoistuminen pitäisi nähdä positiivisena maailmankuvana maailman muutenkin polarisoituessa useisiin genreihin, elämäntapoihin ja uskomuksiin. Yhtenäiskulttuurin aika on menneisyydessä ja hyvä niin.

Päivähoidossa olisi saumaa yrittäjyydelle, jos

Voimakkaasti kasvavat kunnat kuten Vantaa kärvistelevät päiväkoti-investointiensa kanssa samanaikaisesti, kun yksityisten kattojen alla olisi sekä tilaa että perhepäivähoitajana töihin kykeneviä ja halukkaita työttömiä, tai omaa lastaan täyspäiväisesti hoitavia vanhempia. Mikä on johtanut siihen, että julkinen sektori omii väen vängällä pienimuotoisen yksityisen yrittäjyyden mahdollisuuden päivähoidossa? Kunnat ottavat subventaatioina kantaakseen isomman osan omien päivähoitopaikkojensa kustannuksista kuin mitä ne ovat halukkaita lasta kohden maksamaan perhepäivähoitajille.

Verottajan kädenojennus etuuksia saaville?

Yle kertoi tänään verottajan aloittamasta kampanjasta neuvoa kansalaisia kädestäpitäen tekemään verokortin verkossa. Näin tapahtuu 23:lla paikkakunnalla kauppakeskuksissa.

Lisäksi verottaja tarjoaa "kädenojennuksen" etuuksia saaville. Se nostaa monien etujen saajien ennakonpidätysprosenttia 20 prosentista 25:een. Verottajan mukaan tämä tarkoittaa sitä, että etuja saavat välttyvät jatkossa "yllätysmätkyiltä". Etuja saavien pidätysprosentti on ollut vuosia 20%, mutta enää se ei ole riittävä.

Kasvupakkokritiikkiä - vai vanhaa eturyhmäpolitiikkaa uusin sanoin?

On erittäin tärkeää (1) kyseenalaistaa talouskasvua (vaihdannan ja tuotannon määrän lisääntymistä) itseisarvoisena tavoitteena sekä (2) yrittää edistää talousjärjestelmää, joka ei _edellytä_ kasvua toimiakseen hyvin - vaan oikeasti sopeutuis ihmisten tarpeisiin ja resurssien rajallisuuteen, eli kysyntään ja tarjontaan.

Yhteiskuntajärjestelmämme kaipaa luonnontieteellistä ajattelua

Fyysikot tutkivat erittäin monimutkaisia maailmankaikkeuden rakenteita ja ilmiöitä kuvaten ne riittävän yksinkertaisten mallien avulla, jotta ilmiöt ovat hallittavissa. Useimmat näistä malleista ovat aiemmin luoneet matemaatikot rakentaessaan loogista ajatusrakennelmaa.Tällä tavoin on saatu valtavasti hyödynnettävää tietoa insinööreille tekniikan kehittämiseen elämän helpottamiseksi maapallollamme.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset

Julkaise syötteitä