Epäilevä Tuomas

Kaikki blogit puheenaiheesta Selkokieli

Palavelua kansankielellä, kiitos!

Vaekka on kolome vuotta jo työkseen kuunnellu niin nuorten ku vähä vanahempiinkin poliittikoen höpinöetä, ee niistä silti taho aena oekeen suaha selekoo. Kaet ne sinne korkeelle pallille piässeet tuumaeloo, että mitä viksummalta ne suap puhheesa kuulostammaan, sitä enempi niitä sitte myös iänestettäes ja arvostettas.

Vuan veekkoompa, että jokunen hillitömän pitkä sana siellä joukossa on ooto niille itelleennii.

Esitetään asiat suomeksi

Innovaatio, biotalous, cleantech ovat tämän päivän kehityksen kärkitermejä. On modernia esittää edistävänsä näitä erittäin tärkeitä asioita. Minäkin pidän näitä kehityksemme avainasioina, mutta mitä sanat oikeasti tarkoittavat?

Byrokratian kapulakieli on hirveää!

4. HE 273/2014 vp eduskunnalle ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten sekä yleissopimukseen liittyvän kiinteiden irtolastien aluskuljetuksia koskevan kansainvälisen säännöstön (IMSBC-säännöstö) pakottavan osan hyväksymisestä lukuun ottamatta säännöstön 1 liitettä ja laiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja IMSBC-säännöstön soveltamisesta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset

Julkaise syötteitä