Epäilevä Tuomas

Kaikki blogit puheenaiheesta Omaishoidon tuki

Omaishoidon 75 miljoonaa katoaa vuosittain kuin tuhka tuuleen

OMAISHOITOON on kohdennettu valtion budjetissa merkittävä lisämääräraha vuodesta 2016 lähtien. Kuntien valtionosuutta on kasvatettu asteittain siten, että lisäys on ollut vuoden 2018 alusta vuositasolla 75 miljoonaa euroa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreen kyselyn mukaan lisämääräraha kohdentuu omaishoitoon heikosti. Yli puolet kunnista vastasi, että määrärahalla ei ole ollut vaikutusta omaishoitoon. Kaikissa kunnissa lisärahoituksen vaikutuksia ei pystytty arvioimaan, koska rahankäytöstä ei ole tietoa.

Omaishoitajalle kunnioitusta ja kunnon ansiot

Olen arvostellut Yleä kovastikin, mutta pari päivää sitten tuli sellainen radio-ohjelma, joka pysäytti (https://areena.yle.fi/1-4543725; Omaishoitajan työtä vuorotta ja palkatta - rakkaudesta vai pakosta?). 

Se kertoi omaishoitajista ja kaikesta siitä mitä tähän ankaraan ja vastuulliseen työhön liittyy. Ohjelmassa puhuttiin totuudenmukaisesti ja kaunistelematta siitä omaishoitajan arjesta. Niin, että silmä kostui.

Enkeleitä on monia

Kirje Helsingin Kaupungin Sote-lautakunnalle omaishoidon leikkauksista

Hyvät Helsingin kaupungin sote-lautakunnan jäsenet! Teidät on laitettu paljon vartijoiksi, kun teillä on nyt mahdollisuus vaikuttaa, miten Helsingin Kaupunki kohtelee meitä omaistaan hoitavia henkilöitä. Tietooni on kiirinyt, että viime vuonna päivitettyä omaishoitolakia on lähdetty soveltamaan täysin päivitetyn lain vastaisessa hengessä eli huonontamalla omaishoitajien asemaa.

Vanhuus on kultaa, vai onko?

Timantti muodostuu paineessa ja hiotaan loistoonsa. Silloin jalokivellä on eniten arvoa. Miten on ihmisen laita, saavatko pitkään ikään päässeet kokea arvokkaan vanhuuden? Nyky-Suomen vanhuspalveluista on vähennetty laitospaikkoja ja palvelut on järjestetty kotihoitona. Muutos on kunnille edullinen, koska kotihoito tulee laitosta halvemmaksi ja kustannukset ovat siirtyneet vanhusten maksettaviksi. Asiakas rahoittaa itse vuokran, lääkkeet ja saamansa palvelut. Säästyneiden varojen pitäisi näkyä kotihoidon laadun paranemisena. Vai näkyvätkö?

Omaiset hoitajina

Arvioiden mukaan Suomessa on noin 350 000 omaishoitajaa ja omaishoito on yhä kasvava järjestelmä.  Se ei ole kuitenkaan vakiinnuttanut paikkaansa osana kuntien palvelujärjestelmää. Monet omaishoitajista eivät saa omaishoidon tukea, vaikka heidän hoidettavanaan olevan omaisen hoivan tarve on ilmeinen, eikä omainen selviydy arjessaan omatoimisesti. Myöskään omaishoitajan vapaan aikainen hoito ei toimi aina ja kaikkialla asianmukaisella tavalla.

Eläkeläisistä ja omaishoitajista

Eduskunnassa käsiteltiin viime viikkoina valtion budjettiesitystä sekä eriarvoistumista koskevaa välikysymystä. Viime viikolla käsiteltiin myös lakialoitetta omaishoidon tuen muuttamisesta verovapaaksi. Näissä kaikissa käsitellyissä asioissa keskeisessä osassa on yksi ihmisryhmä, pienituloiset vanhukset. He ovat väkeä, joiden ei tulisi monien laskelmien mukaan selvitä, mutta silti he vain selviävät ja venyttävät penniä. Monesti he eivät edes pyydä apua esimerkiksi toimeentulotuen muodossa, vaikka olisivat siihen varmasti oikeutettuja.

omaishoito on näkymätöntä vastuunkantoa

Omaishoitoa on ollut niin kauan kuin on ollut ihmisiä. On ikiaikainen perinne antaa hoivaa perheenjäsenelle, joka on sairas tai jonka toimintakyky on heikentynyt. Se on näkymätöntä vastuunkantoa omaisista.

Suomessa joka neljäs täysikäisen, eli 1,2 miljoonan ihmistä auttaa läheisiään, joilla on vaikeuksia selvitä arjesta omin voimin. Arviolta 350 000 suomalaista on omaishoidon kaltaisessa kiinteässä ja likeisessä auttamissuhteessa. Heistä vain murto-osa on virallisen omaishoidon tuen piirissä, jota saa 43 000 ihmistä.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset

Julkaise syötteitä