Epäilevä Tuomas

Tulonsiirtoja piilotetaan rakenteisiin

Järjestäytyneissä yhteiskunnissa toteutettavilla tulonsiirroilla tarkoitetaan tilanteita, joissa tuloja siirretään tulonsaajalta toiselle jossakin yhteiskunnallisessa elimessä tehdyn päätöksen perusteella. Osa tulonsiirroista (kuten opintotuki, toimeentulotuki tai eläkkeet) toteutetaan keräämällä rahaa veroilla tai muilla pakollisilla maksuilla ja siirtämällä rahat valitulle kohteelle. Osa tulonsiirroista taas toteutuu rakenteellisella tasolla. Tarkoitan tässä kirjoituksessa rakenteellisella tulonsiirrolla mitä tahansa sellaista tilannetta, jossa julkishallinnon luoman pakottavan sääntelyn tai päätösten seurauksena on mahdollista erottaa taho, joka asetelmasta hyötyy, ja toinen taho, joka joutuu "maksamaan''. Rakenteelliselle tulonsiirrolle ominaista on, että hyötymiseen ja maksamiseen liittyvät summat eivät näy suoraan minkään tahon budjetissa.

Samalla tavalla kuin erilaisille veroille on määritettävissä kohtaanto (verot harvoin kohdistuvat täysimääräisesti siihen tahoon joka ne lopulta tilittää), olisi monille rakenteellisille tulonsiirroille mahdollista määrittää rahallinen arvo ja siitä hyötyjä. Suomalaisesta yhteiskunnasta on helppo osoittaa rakenteisiin kätkeytyviä tulonsiirtoja.

Varusmiespalveluksen aikana teetetty maanpuolustustyö hyödyttää koko yhteiskuntaa kohonneena maanpuolustuskykynä, mutta siitä "maksavat" vain nuoret miehet työn muodossa. Tämän tehdyn työn arvo on jotakuinkin se summa, jolla sama määrä henkilöitä hakeutuisi palvelukseen vapaaehtoisesti korvausta vastaan. Olisi paikallaan maksaa tästä koko yhteiskuntaa hyödyttävästä työstä oikeudenmukainen korvaus niille, jotka sitä tekevät. Nykyjärjestelmä on tavallaan tulonsiirto nuorilta miehiltä muille yhteiskunnan jäsenille.

Ristisubventiotilanteet ovat myös rakenteellisia tulonsiirtoja. Esimerkkejä ristisubventiosta ovat bussiyhtiöiden ja VR:n velvoitteet ottaa kannattavien reittien yhteydessä hoidettavaksi myös kannattamattomien reittien liikennettä. Kannattavien reittien matkustajat joutuvat siis lippujen hinnoissa maksamaan syrjäseutujen liikenteen järjestämisestä. Jos halutaan tukea syrjäseutujen junaliikennettä, kannattaisi tukeen tarvittavat rahat kerätä yleisen verotuksen kautta. Verottaminen juuri kannattavien reittien korkeampina lippujen hintoina on onnettoman tehoton ja epäoikeudenmukainen tapa verottaa.

Eräänlaisia tulonsiirtoja voi aiheutua myös määräsääntelystä. Määräsäänneltyjä toimialoja ovat Suomessa esimerkiksi apteekit ja taksit. Ne onnekkaat jotka sattuvat toimiluvan saamaan, saavat nauttia kilpailun rajoittamisesta johtuvasta ylisuuresta tuotosta. Mikäli jollekin toimialalle tarvitaan määräsääntelyä, oikeudenmukainen tapa jakaa toimiluvat olisi huutokaupata ne. Huutokaupalla määräsääntelystä aiheutuva ylisuuri tuotto saataisiin takaisin yhteiskunnalle.

Rakenteellisia tulonsiirtoja voivat olla myös tilanteet, joissa jokin julkinen rakennus, maa-ala tai muu omaisuuserä on jonkin rajatun ryhmän käytössä markkinahintaa alempaan hintaan. Esimerkiksi Helsingissä kaupungin omistamat Malmin lentokenttä ja Talin golfkenttä ovat olleet pitkään vuokralla räikeään alihintaan. Järjestelyllä on täsmälleen samat taloudelliset vaikutukset kuin sillä, että kaupunki antaisi suoraan erotuksen verran rahaa käytettäväksi samaan tarkoitukseen. Ainoa ero syntyy siitä, että nykyisellään todelliset kustannukset eivät ole missään näkyvissä. Samaan kategoriaan kuuluvat myös julkisten rakennusten julkisten käyttäjien (kuten oopperan) vuokrankorotukset, joissa vuokria tarkistetaan vastaamaan markkinavuokria. Kun rahoitus tulee valtiolta ja samalla valtio korottaa vuokria, on helppo ajatella, että kyseessä on vain ylimääräinen rahan siirtely taskusta toiseen. On kuitenkin tärkeää, että todelliset kustannukset tulevat näkyviin vertailukelpoisina ja yhteismitallisina muihin kustannuksiin.

Rakenteisiin piilotetut tulonsiirrot ovat useimmiten juuri sellaisia, joihin liittyy epäoikeudenmukaisuutta. Monissa tapauksissa samanarvoisille suorille tulonsiirroille olisi vaikeaa saada hyväksyntää. On epärehellistä luoda järjestelmiin sisäänrakennettuja tuloja siirtäviä rakenteita ja sitten teeskennellä, että niitä rakenteita ja tulonsiirtovaikutusta ei ole olemassa.

Yhteiskunnallisten järjestelmien erilaisten toteutustapojen vaikutusten ja oikeudenmukaisuuden arviointi muuttuu mahdottomaksi jos eri ryhmien "maksamat'' ja "saamat'' summat jäävät pimentoon. Kun summat eivät ole näkyvillä, on vaikeaa tai mahdotonta määrittää kuka asetelmasta hyötyy ja kuinka paljon. Usein varsin yksinkertaisilla toimenpiteillä olisi mahdollista tuoda rahavirrat näkyville ja arvioitaviksi.

Jos ja kun tarpeellisia tulonsiirtoja halutaan toteuttaa, taloudellisesti järkevintä olisi useimmiten toteuttaa ne suorina tulonsiirtoina, jotka rahoitettaisiin yleisen verotuksen kautta. Monissa tapauksissa samat vaikutukset voisi saavuttaa samanarvoisella suoralla tulonsiirrolla ilman hintasignaaleja hyödyntävien tuotantoketjujen häirinnästä aiheutuvaa taloudellista hukkaa.

Se, miksi rakenteellisten tulonsiirtojen korvaaminen suorilla on käytännössä niin vaikeaa, johtunee politiikan realiteeteista. Rakenteellisessa muodossaan tulonsiirrot ovat enemmän "lukkoon lyötyjä''. Muutosten tekeminen suoriin tulonsiirtoihin vaatii vain päätöksen, rakenteellisiin pääsee käsiksi aionastaan järjestelmää muuttamalla. Halukkuus hyödyntää hintasignaaleja ja suoria tulonsiirtoja saatetaan myös tulkita pyrkimykseksi muuttaa tulonjakoa tai tulonsiirtojen tasoa. Osa tulonsiirroista on myös heikosti perusteltuja ja rakenteiden purkamista vastustavat ne eturyhmät, jotka niistä hyötyvät.

Vaikka on naiivi ajatus, että kaikki yhteiskunnan monimutkaiset rakenteet voisi pelkistää rahavirroiksi, on surullista, että päätöksentekojärjestelmämme ei edes selkeissä tapauksissa mahdollista rakenteiden korvaamista samanarvoisilla suorilla tulonsiirroilla. Taloudellisen vapauden lisääntymisen lisäksi tehokkaammin toimivasta yhteiskunnasta hyötyisivät kaikki.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Käyttäjän roopeluhtala kuva
Roope Luhtala

Hieno kirjoitus, ei ole paljon enää lisättävää. Muutama kirjoitusvirhe löytyy kappaleesta: "Samaan kategoriaan kuuluvat myös vastustustusta julkisten...".

Käyttäjän tiaintu kuva
Tuomas Tiainen

Kiitos, korjasin tuon lauseen.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset